Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Hjärnmotion

Två damer framför en stenvägg

Ett rikt socialt liv och problemlösning är viktigt. Då byggs hjärnans reservkapacitet. 

62,9 miljarder kronor beräknades den totala samhällskostnaden för demenssjukdomar vara 2012.
Enligt en rapport från Socialstyrelsen bor cirka 94000 personer med demenssjukdom i egen lägenhet/villa, medan runt 66000 bor på demensboende eller särskilt boende.
Källa: Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012


Visst du att … Demens är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för flera sjukdomar som orsakas av skador på hjärnan. Vanligast är Alzheimers sjukdom.


Fler år – eller fler friska år?
Vi har vant oss vid att svenska kvinnor hamnar i topp när det gäller förväntad livslängd (84 år). Men enligt Global Burden of Disease-studien kan kinesiska kvinnor förvänta sig fler friska år, 69 år (med förväntad livslängd på 79 år), jämfört med svenskornas 68 år. Även om den här metoden att räkna på visserligen kan ifrågasättas, ställer den ändå ett antal intressanta frågor. Var har vi vårt fokus? Fokuserar man mer på sjukdom inom hälso- och sjukvården, än på hur vi ska hålla oss friska?


Läs mer: Lennart Minthon om demens


Text: Tove Smeds  Foto: Colourbox