Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Mer kunskap om hjärnan gör skillnad

Fysisk aktivitet viktigt bland unga.

Mer gympa – bättre skolresultat

Flera studier visar att konditions-träning är bra för arbetsminnet, vilket är en nyckelfaktor för skolprestationer som matematik och läsning. Exempelvis har det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö visat att framför allt pojkar presterar bättre i skolan i samband med daglig fysisk aktivitet. En studie i Chicago visade förbättrade studieresultat i en skola som satsade på daglig konditionsträning. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, är en av de forskare som är kritiska till de senaste årens nedskärning av skolgymnastiken:

”Kanske borde man ha fysisk aktivitet i skolan varje dag”.


Läs mer: Kalle Zackari Wahlström: ”Vi vuxna måste få fart på barnen”


Öppna kontorslandskap kan ge stress

En studie från Stressforsknings-institutet vid Stockholms universitet visar att personer med krävande arbetsuppgifter kan drabbas av kognitiv stress om de sitter i öppna kontorslandskap. ”Vi vet att kontorslandskap leder till att folk mår sämre och söker mer läkarvård. En bullrig ljudmiljö kan sänka prestationen med upp till 66 procent”, säger hjärnforskaren Katarina Gospic.

”En bullrig ljudmiljö kan sänka prestationen med upp till 66 procent.”


Kan TV-spel hjälpa äldre?

TV-spelSkulle specialutvecklade tv-spel kunna minska försämringen av våra mentala förmågor som äldre? Spelet Neuroracer, utvecklat vid University of California, har visat sig förbättra äldres arbetsminne och koncentrationsförmåga.


Datorspel som utspelar sig i tredimensionella världar, av typen Super Mario, tycks ha en gynnsam effekt på vår minnesförmåga. Det visar en studie publicerad i Journal of Neuroscience.


Ska man ta körkort vid 25 års ålder?Trafikvarning

Körkort först i 25-årsåldern? Det är nämligen först då hjärnan har mognat färdigt och till exempel utvecklat sin förmåga till konsekvens- och riskanalys. Unga bilförare tar ofta mer risker – vilket avspeglar sig i olycksstatistiken. 


Varför är spel som Candy Crush så beroendeframkallande? Små belöningar inbyggda i spelet frigör dopamin i våra hjärnor och eftersom vi aldrig vet när vi kommer att vinna blir spelet ännu mer lockande.


Kort om …

Kan den barnvagn du väljer ha betydelse för ditt barns språkutveckling? Enligt KI-professorn Hugo Lagercrantz gör de trendiga framåtvända barnvagnarna att små barn går miste om viktig interaktion med sina föräldrar.

”Små barn är inte intresserade av utsikt, de är intresserade av kontakten med sina föräldrar.”


 Text: Sofia Hillborg