Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Tveka inte att be om hjälp!

Här kan du söka hjälp om du själv eller närstående har självmordstankar:

Självmordslinjen:

Tel: 90 101. Här kan du som mår dåligt chatta eller prata, alla dagar dygnet runt.


Barn- och Ungdoms-psykiatrin (BUP):

När du är under 18 år kan du vända dig till BUP om du har självmordstankar eller mår dåligt på annat sätt. BUP finns på väldigt många ställen i Sverige och de är experter på att hjälpa barn och ungdomar som mår dåligt.


BRIS vuxentelefon:

Tel: 077–150 50 50. Måndag–fredag kl. 10–13


BRIS – Barnens hjälptelefon:

Tel: 116 111. Måndag–fredag kl. 15–21, helger kl. 15–18


Jourhavande adoptionskompis:

Tel: 020-64 54 30. Alla tisdagar kl. 18–21. För dig som är adopterad och vill prata med någon annan adopterad.


SPES:

Tel: 08-34 58 73. Alla dagar kl. 19–22. SPES telefonjour finns för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv.


Jourhavande medmänniska:

Tel: 08-702 16 80. Alla dagar kl. 21–06.