Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Hiv i siffror

barn-och-foraldrar-med-hiv13,3 miljoner barn i världen räknas ha förlorat sin ena eller båda föräldrarna på grund av hiv.

17 miljoner människor med hiv hade tillgång till bromsmediciner 2015

73 procent av världens gravida kvinnor som lever med hiv hade under 2014 tillgång till bromsmediciner för att förhindra överföringen av smitta till sina barn.

Nya infektioner bland barn har minskat med 58 procent mellan
år 2000 och 2014.


Läs mer: Om hiv globalt


Text: Ulrica Segersten Foto: Colourbox