Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Hans Rosling och tvättmaskinen

Hans Rosling tittar över glasögonen

Hans Rosling brukade berätta vad tvättmaskinen betydde för familjens möjligheter att förbättra livskvaliteten under uppväxten i Uppsala – och för att Hans själv en dag skulle bli professor och världsberömd föreläsare. Med tvättmaskin skapades tid för både mamma och son att läsa böcker.


Läs mer: Den globala hälsoutmaningen är stor


Text: Ulrica Segersten  Foto: Samuel Unéus