Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Forskning – Hälsa och rörelse 3.0

Porträtt på Carl Johan Sundberg Forskningen om sambandet mellan hälsa och rörelse är inne i sin tredje fas, säger Carl Johan Sundberg, professor i molekylär arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet.

Under 1960- och 1970-talet studerade forskarna sambandet mellan träning och hälsa. Från 1990-talet låg fokus på sambandet mellan hälsa och vardagsmotion.

– Dagens forskning fokuserar mycket på sambandet mellan stillasittande och hälsa. I Australien har den här typen av forskning kommit långt. Bland annat gör man studier på kontor där personalens rörelser registreras under hela arbetsdagen, säger Carl Johan Sundberg.

Annan forskning visar att de som sitter mer än elva timmar per dygn löper 40 procent större risk att dö i förtid.


30 min/dag är minimidosen måttlig träning för att hålla sig frisk.


Recept på fysisk aktivitet …

… påminner om ett vanligt recept. Förskrivaren kommer tillsammans med patienten fram till en eller flera aktiviteter, intensitet och dosering – alltså hur lång tid och hur många gånger i veckan träningen ska ske. För personer med diabetes är det extra viktigt med regelbunden träning och patienter med hjärt- och kärlsjukdomar kan behöva hjälp med att hitta rätt nivå.


Visste du att …

… Landstingen har för det mesta ett samarbete med olika regionala träningsaktörer, som Friskis & Svettis, Korpen och idrottsföreningar inom kommun och landsting? Många träningsanordnare har utbildade FaR-ledare.


Läs mer: Hälsa på recept; FaR: fysisk aktivitet och matvanor gör skillnad
Läs mer: Kan man träna för mycket?