Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Hallå där … Joachim Burman, överläkare i neurologi

Hur effektiv är blodstamcellstransplantation vid MS?
– Den är överlägsen vanliga bromsmediciner, 7 av 10 blir stabila, även under lång tid. Behandlingen ges vid ett enda tillfälle, och vanligen behöver man inte bromsmediciner efteråt. Om man har en funktionsnedsättning kan den ofta bli mindre efter behandling. Symtom som har funnits mindre än ett år har en god chans att försvinna. Symtom som har funnits mer än två år får man räkna med finns kvar.

Vem med MS kan få en blodstamcellstransplantation?
– Vid lindrig sjukdom klarar sig många bra med vanliga bromsmediciner. För dem som är svårt sjuka, med uttalad funktionsnedsättning sedan flera år tillbaka, är det för sent att gå in med behandlingen. Det finns ett tidsfönster ganska tidigt i förloppet när behandlingen har optimal effekt.


Läs mer: Omprogrammerat immunförsvar. Jeanette fick livet tillbaka


Hur stor är kostnaden?
– Transplantationen kostar cirka 400 000 kronor. Men den ges vid ett enda tillfälle, och kostnaden motsvarar 2–3 års bromsmedicinering, vilken måste pågå under många år, ibland livslångt.

Porträtt på överläkare Joachim Burman
Joachim Burman, överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Kommer det att satsas mer på den här behandlingsformen?
– Ja, det tror jag. Eftersom behandlingen nu får anses vara etablerad i Sverige, finns inga stora hinder för att erbjuda behandling till lämpliga patienter som själva vill.

Missar man ofta MS-symtomen inom primärvården?
– Det kan vara svårt att uppfatta att det finns en sjukdom som orsakar stickningar och trötthet. Om man känner sig osäker, kan man alltid be om att få en bedömning av en neurolog.