Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Röster om levnadsvanor

Vilket ansvar har olika samhällsaktörer för hur våra levnadsvanor ser ut?

Vård&Hälsa har frågat till exempel arkitekter, reklamare och matbutik

Gunhild Stordalen, läkare, grundare EAT”Sorry guys … ingen regering, inget företag, organisation eller individ kan ensam förändra hur världen äter.”
Gunhild Stordalen, läkare och grundare av EAT Foundation

Elin Henriksson, landskapsarkitekt:
”Som stadsplanerare utformar jag människors livsmiljöer och kan göra olika val i vardagen lättare eller svårare. Vi gör hela tiden val och prioriteringar mellan olika intressen. Vill vi till exempel att bilen ska styra utformningen av de offentliga rummen, eller vill vi bygga staden med utgångs­punkt i gåendets och cyklandets logik?

Elin Henriksson, kvinna, landskapsarkitekt

Det går att bygga städer där vi lockas att gå, som stimulerar vardagsrörlighet. Viktiga saker att fokusera på är att gatunätet hänger samman och att det finns en täthet som gör avstånden korta. Samtidigt får inte tätheten bli så stor att det inte finns plats för barn och unga. Att utemiljöerna vid skolor och förskolor, där barn är tillräckligt stora och stimulerar till lek och aktivitet lägger grunden för en god hälsa. På svenska förskolor har utomhuslek på rymliga och gröna gårdar visat sig ha samband med bättre nattsömn, välbefinnande, viktkontroll och koncentrationsförmåga hos barnen. Det går inte att tvinga fram fysisk aktivitet, men det går att skapa bra förutsättningar som gör det enkelt och intressant att röra sig.”


Minskat saltintag bra för folkhälsan

Enligt WHO är mindre salt en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för en bättre folkhälsa. Finland lyckades minska saltintaget med 25 procent mellan 1979 och 2002. Under samma period minskade insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar kraftigt.


Jessica Bjurström, kvinna, KommJessica Bjurström på Komm, vad är reklambranschens hälsoansvar?

– Reklamen tar för sig i samhälls­debatten och har därför ett stort ansvar. Ett ansvar som man också tar, till skillnad från vissa tv-program. Reklambranschen har alltid talat om värderingar eftersom kunderna vill att deras varumärken ska kommunicera något positivt.


 Cykelvänligt

Att cykla till jobbet är lika nyttigt som att träna varje dag. Därför satsar nu allt fler kommuner på exempelvis pumpstationer och bättre cykelvägar. I Örebro kan pendlare till och med ställa sin cykel i ett särskilt cykelgarage vid Centralstationen.


57 liter. Så mycket socker­sötad läsk drack svenskarna 2014. Det är mycket, men ändå en rejäl minskning från 2003 när vi drack 72 liter per person.