Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Ett Stockholm raderas årligen

Vy över Stockholm och vattnetGlobalt försvinner 900 000 personer varje år i självmord. 450 miljoner människor påverkas av psykisk ohälsa och en stor del får aldrig den vård de skulle behöva. I fattiga länder är siffran 90 procent.

Vikram Patel, professor vid London School of Hygiene & Tropical Medicine och Public Health Foundation of India, är rankad av TIME Magazine som en av världens hundra mest inflytelserika personer 2015. Han säger i sin TED-föreläsning att i den rika världen är det fortfarande bara hälften av alla som lider av psykisk ohälsa som får adekvat vård och hjälp.


Se TED-föreläsningen på www.ted.com


– I den fattigare delen av världen går 90 procent av dem som lider av psykisk ohälsa utan behandling. Det krossar mitt hjärta. Inte ens de grundläggande mänskliga rättigheterna definierade av FN gäller för dessa människor.

För få psykiatriutbildade

Enligt Vikram Patel, född i Indien, men utbildad i London, är den främsta förklaringen att det helt enkelt saknas utbildade inom psykiatri i hans del av världen. Skulle man jämföra proportionen psykiater i Storbritannien och Indien, borde Indien ha 150 000 psykiater. Verkligheten tillhandahåller cirka 3 000 psykiater på en befolkning på cirka 1,2 miljarder människor.

Med hjärta för de 90 procenten som aldrig får tillgång till behandling och vård, var Vikram Patel tvungen att tänka helt om. Västvärldens professionaliserade psykiatriska vård finns det helt enkelt inte förutsättningar för i rätt stora delar av världen.

”Vård för alla, av alla”

Ibland kan dock bristen vara en klok moder till uppfinningar. I flera fattiga länder har man startat så kallad ”task shifting˝, eller ”vård för alla, av alla”, som går ut på att den som finns tillgänglig i ett samhälle kan få utbildning till exempel att diagnostisera lunginflammation eller hjälpa till vid förlossningar.

– Jag tänkte, varför skulle inte samma metod, att engagera vanliga lokala personer i ett specifikt uppdrag, kunna fungera för att möta personer med psykisk ohälsa.


Läs mer: Psykgalorna lyser med sin frånvaro


Nu finns studier med spännande resultat av bybor som lärt sig enkel psykoterapi i Uganda och i Pakistan, där kvinnor som gör hälsobesök fått baskunskap i kognitiv terapi för kvinnor med förlossningsdepression.

– Att involvera är att bemyndiga människor. Det får vanliga människor att bli mer effektiva att ta hand om sina medmänniskors hälsa och därmed också bli mer rädda om sin egen. Det här handlar om att demokratisera medicinsk kunskap och stärka medicinen, menar Vikram Patel.

Text: Ulrica Segersten • Foto: Tove Smeds & Colourbox


Vinster med ”vård för alla – av alla”

  • Skapa enkla, tydliga budskap – utan den jargong medicinen ofta upprättar kring sig själv.
  • Förpacka behandlingen.
  • Leverera vård där människorna finns, inte på institutioner, utan i hemmen, byarna.
  • Prisvärd och tillgänglig personal finns om vi vågar använda de som finns
    tillgängliga i ett samhälle.
  • Omfördelning av specialisternas roll så att de kan koncentrera sig på utbildning och övervakning.