Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Professor Yngve Gustafson:

Det här kan du göra för äldre deprimerade:

 • Social gemenskap. Om en närstående klagar över ensamhet är det ett mycket vanligt symtom på depression. Att delta i en dagverksamhet, dricka kaffe med grannen och ofta få besök är bra.
 • Fysisk aktivitet bildar ämnen i kroppen som gör att man mår bra och solen är väsentlig för D-vitamin- och hormonproduktion. D-vitamin betyder mer för den psykiska hälsan än man tidigare har trott.
 • Nutrition. Viktnedgång är ett varningstecken. Men även den som äter bra kan ha näringsbrist eftersom hälften av alla äldre äter läkemedel som kan försämra näringsupptaget. Näringsbrist kan kollas med blodprover på vårdcentralen. Se till att man testar för järn, folsyra, B12 och D-vitamin.
 • Läkemedelsbiverkningar kan ligga bakom depression. Det gäller många läkemedel mot högt blodtryck, epilepsi, neuroleptika och magsårsmediciner. Felaktiga kombinationer av läkemedel kan ge svåra biverkningar. Kräv en professionell läkemedelsgenomgång.
 • Sömnapné. Hela 50 procent av alla dementa och 60 procent av de som har haft stroke har sömnapné, som innebär att man inte får djup drömsömn. I en studie lottades
  patienter till behandling. Redan efter en vecka minskade depressionen hos patienterna.

  Hackad choklad
  Yngve Gustafson tipsar: ”Ta gärna med dig lite choklad när du hälsar på äldre anhöriga. Choklad innehåller aminosyror som behövs för att bilda signalsubstanser som är starkt kopplade till att vi mår psykiskt bra.”