Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Hälsa på recept, FaR: fysisk aktivitet och matvanor gör skillnad

Christer Edberg får hjälp av av Richard Svenberg med träning
Christer Edberg (t v) tränar tre gånger i veckan efter att ha fått fysisk aktivitet på recept utskrivet. Richard Svenberg är FaR-ledare på Friskis & Svettis Tyresö. Han hjälper FaR-motionären att hitta en träningsform som passar.

Smärtan försvann med träningen

Fysisk aktivitet på recept, FaR, har blivit en viktig del av den svenska sjukvården. Varje år skrivs cirka 100 000 FaR-recept ut. Och forskningen är entydig: fysisk aktivitet minskar risken för flera av våra vanligaste folksjukdomar. Regelbunden träning har gjort Christer Edberg, 57 år, symtomfri.

Inom den medicinska forskningen råder nästan total samstämmighet; tillsammans med matvanor är fysisk aktivitet den faktor som har störst betydelse för vår hälsa och livslängd.

– Det finns en rad olika diagnoser där fysisk aktivitet hjälper – både som förebyggande åtgärd och som behandlingsform, säger Ing-Mari Dohrn, medicine doktor. Hon forskar om sambandet mellan fysisk aktivitet och hälsa vid Karolinska Institutet, sektionen för fysioterapi i Huddinge.

FaR kan göra stor skillnad

Fysisk aktivitet på recept har använts inom den svenska sjukvården i cirka tio år och används i dag i alla landsting.

Ing-Mari radar upp ett tiotal sjukdomar där FaR kan göra stor skillnad. Här finns allt från hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och fetma, till benskörhet, psykisk ohälsa, cancer, stress och demens.

Forskaren Lena Kallings har följt en grupp personer med metabolt syndrom under sex månaders träning. Metabolt syndrom är ett samlingsnamn för faktorer som ökar risken för typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, som exempelvis hjärtinfarkt och stroke. De vanligaste faktorerna är övervikt, bukfetma, nedsatt känslighet för insulin, högt blodtryck och blodfettsrubbningar.

Flera riskfaktorer förbättrades

I Kallings försöksgrupp minskade midjemåttet med 2,5 centimeter, andelen kroppsfett med 5 procent och vikten med 2 kilo i genomsnitt. Även riskfaktorer som blodsocker, blodfetter och kolesterol förbättrades påtagligt. Annan forskning visar att FaR leder till en ökning av hälsorelaterad livskvalitet och bättre kostnadseffektivitet inom vården.

Porträtt på Christer Edberg som tränarJag skulle ha börjat med träning tidigare (…), men nu kommer jag hålla på resten av livet.”
Christer Edberg

All legitimerad sjukvårdspersonal kan skriva ut FaR. Men nästan alla landsting erbjuder sin legitimerade sjukvårdspersonal en halvdagskurs upp till tvådagarskurser för att höja kompetensen.

– Förskrivaren utgår alltid från vad vetenskapen säger om hälsa och träning i sitt samtal med patienten.

Man lyfter fram de positiva effekterna av träning – som exempelvis större muskelmassa, bättre blodfetter, lägre blodsocker och bättre kondition.
Till skillnad från traditionell behandling med mediciner handlar fysisk aktivitet på recept om att skapa bestående livsstilsförändringar. Den som skriver ut FaR måste därför behärska olika samtalstekniker, som exempelvis motiverande samtal.


Läs mer: Hälsa och rörelse 3.0 


En snöig vinter för ett och ett halvt år sedan fick Christer Edberg, 57 år, en inklämning i axelleden. Det hela utlöstes av för mycket tungt snöskottande. Sjukgymnasten på vårdcentralen skrev ut styrketräning på recept och i dag – ett och ett halvt år senare – är Christer symtomfri.

– Det var den där snöiga vintern med flytt av firman och snöskottning vid både villan och företagslokalen som det hände, berättar han.
Det gjorde djävulskt ont och axeln var inflammerad. När det var som värst kunde Christer inte klä på sig själv. För att hantera smärtan fick han ta smärtstillande medicin.

Porträtt på Ing-Mari Dohrn, medicine doktor”Fysisk aktivitet på recept har minst lika god följsamhet som utskrivning av mediciner. Över hälften, eller 50–65 procent, av dem som får recept på fysisk aktivitet följer det.” Ing-Mari Dohrn, medicine doktor.

Läkaren på Bollmora vårdcentral remitterade honom till en sjukgymnast och efter fyra veckors träning i vårdcentralens gym skrev hon ut Fysisk träning på recept.

Christer och sjukgymnasten träffade tillsammans Richard Svennberg, medlems- och teknikansvarig samt FaR-ledare vid Friskis & Svettis Tyresö.

– En gång i veckan tar jag emot motionärer med FaR. Jag visar runt i lokalerna och informerar om vårt träningsutbud – både de ledarledda passen och den individuella träningen i gymmet, säger Richard Svennberg.

Varierad träning

Efter introduktionen på Friskis & Svettis började Christer träna regelbundet tre dagar i veckan. Han börjar passen med 15 minuters uppvärmning på träningscykel eller löpband. Sedan följer styrkeövningar med gymmaskiner, hantlar och gummiband. Sammanlagt tränar han 45 minuter upp till en timme och får både konditions- och styrketräning.

Han funderar på att lägga till ett ledar­lett pass. Förmodligen blir det skivstång eller core soft, som stärker ryggmusklerna och förbättrar hållningen. Softpassen passar nybörjaren perfekt. Här är tempot lägre så att motionären får tid att lära in rörelserna.

– Jag skulle ha börjat med träning tidigare. Men för 30 år sedan när barnen var små och jag startade firman hade jag ingen ro, sedan har det inte blivit av. Men nu kommer jag träna resten av livet.

Text: Lars Bergström • Foto: Samuel Unéus