Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Pediatrisk forskning fortsätter rädda liv

Bebis som skriker
– Tidig diagnos blir allt viktigare även inom pediatriken, säger professor Ola Nilsson.

För 50 år sedan var diagnosen ALL (Akut lymfatisk leukemi) i princip en dödsdom för ett barn. Nu botas de flesta.

Klinisk forskning innefattar en mängd utmaningar. Och utmaningarna blir ännu mer komplicerade när det handlar om att forska på barn. Ändå levererar pediatriken många forsknings-genombrott.
– Det har varit en dramatisk utveckling inom barnmedicinen. Vacciner har till exempel helt förändrat sjukdomspanoramat när det gäller barninfektioner. En mängd betydande insatser för pediatriken har gjorts här i Sverige, till exempel när det gäller barninfektioner och för att minska plötslig spädbarnsdöd. Även inom endokrinologi, metabola sjukdomar, astma och allergi har svensk forskning betytt mycket för barns möjligheter att leva ett bättre liv, säger professor Ola Nilsson, vetenskaplig sekreterare i Barnläkarföreningen.


Läs mer: Ökad överlevnad i barncancer


Rädda ett barns liv

Att kunna rädda ett dödsdömt barn är en svindlande tanke. Samtidigt uppstår nya besvärliga frågeställningar, både ur etiskt och ekonomiskt perspektiv.
– Det är den realitet vi lever i. Samtidigt är det absolut nödvändigt att vi tar tillvara den stora potential som finns i pedriatisk forskning.


Läs mer: Kriget mot cancer


Text: Ulrica Segersten