Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Forskarnas rekommendationer 
för barns fysiska aktivitet

COLOURBOX11307948Det låter så självklart. Att barn rör på sig är bra. Att de sitter stilla 
för mycket är dåligt. Men hur mycket vetenskapliga belägg finns 
det egentligen bakom dessa påståenden?

Ulrika Berg är barnläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Solna. Tillsammans med Örjan Ekblom, docent vid Gymnastik- och idrottshögskolan och Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), har hon haft ansvar för att ta fram nya svenska rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Därmed hör de till dem som vet allra mest om de bevisade effekterna ur ett medicinskt perspektiv.

De har plöjt genom vetenskaplig litteratur som finns i ämnet. Alla forskningsresultat har sedan koncentrerats – och konkretiserats – till handfasta råd. Fysisk aktivitet medför många positiva hälsoeffekter för både kropp och själ (se faktaruta).

”Barn och unga med funktionsnedsättning eller sjukdomstillstånd blir 
ofta inaktiva 
i onödan. Genom individuellt anpassade råd vill vi att de 
så långt det är möjligt ska kunna följa nya rekommendationer för fysisk aktivitet” Ulrika Berg, barnläkare.

– Alla barn och ungdomar bör därför vara fysiskt aktiva minst en timme per dag, totalt sett. Det behöver inte vara märkvärdigare än att de tar sig till skolan till fots eller med cykel, och att de sedan rör på sig under rasterna, säger Ulrika.

Dessutom ska barn och ungdomar göra något som gör dem andfådda och svettiga minst tre gånger i veckan, och någon typ av viktbelastande aktivitet.

Viktigt att hitta en lustfylld aktivitet

Simning, löpning, cykling. Allt som engagerar de stora muskelgrupperna är bra. Att barn inte ska träna på gym är en myt. Däremot behöver de inte lyfta så tungt, det är viktigare att rörelserna utförs korrekt. Och gillar de inte att träna på gym går det utmärkt att hoppa hopprep hemma i stället. Det viktiga är att hitta en aktivitet som är tillräckligt lustfylld för att den ska fortsätta utövas och bli en hälsoinvestering, både på kort och lång sikt.

– Vi människor gör till exempel stora insättningar i vår egen benbank redan före puberteten. För att få ett starkt skelett som äldre gäller det alltså att röra på sig som barn, och att fortsätta vara aktiv som vuxen. En annan sak som är viktig att veta när det gäller barn med övervikt, är att fysisk aktivitet gör kroppen friskare inuti, även om det inte direkt syns på vågen. Det finns också bevis för att fysisk aktivitet har effekt på depression.


Läs mer: Kalle Zackari Wahlström: ”Vi vuxna måste få fart på barnen”


Rekommendationerna gäller barn och unga mellan 6 och 17 år. De anger miniminivåer. Rör man sig mer blir hälsoeffekterna ännu större, förutsatt att kroppen hinner vila emellan och att man får tillräckligt med näring. Och självklart ska även barn som är yngre än 6 år uppmuntras till att röra på sig regelbundet, menar Ulrika. Inte minst eftersom levnadsvanor etableras mycket tidigt i livet.

– Jag vet inte vilken den bästa aktiviteten är, men den sämsta är den som bara utövas en kort tid och sedan ger en besk bismak resten av livet, säger Örjan Ekblom.


Rekommendationer 
för fysisk aktivitet, Barn & unga 6–17 år

• Daglig fysisk aktivitet, minst 
60 minuter/dag (det behöver inte vara i följd), måttlig–hög intensitet
• Hög intensitet (andfådd och 
svettig), minst 3 ggr/vecka
• Muskelstärkande/skelettstärkande aktivitet minst 3 ggr/vecka


Fysisk aktivitet hos barn och unga har effekt på:

• Benmineraltäthet
• Blodtryck
• Blodfetter
• Insulinkänslighet
• Blodkärlens funktion
• Mental hälsa
• Kognition