Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

”Forskande läkare behövs”

Ett av Svenska Läkaresällskapets kärnområden är att främja medicinsk forskning. ”Glappet mellan sjukvård och forskning får inte bli för stort”, säger Mats Ulfendahl, ordförande för forskningsdelegationen inom Svenska Läkaresällskapet.

– Utan det medicinska perspektivet finns risk att forskningens relevans försvagas. Visst kan det handla om intressanta fenomen att studera, men medicinsk forskning ska ha som mål att bli tillämpad, säger Mats Ulfendahl.
Han menar inte att alla läkare ska forska, men att det är viktigt att tillräckligt stor andel gör det. Dessvärre händer det allt för ofta att arbetsgivaren inte premierar forskning.
– På samma sätt som ett industriföretag har en forsknings- och utvecklingsavdelning, behöver staten och landstingen inse vikten av att forskning integreras på riktigt i vården.

Delaktiga patienter är viktiga för den medicinska forskningen. ”Men det är viktigt att forskarna definierar frågeställningarna och inte populistiska motiv”.

Svenska Läkaresällskapet förvaltar ett stort antal fonder på sammanlagt en miljard kronor. Avkastningen används för att stödja medicinsk forskning och för att belöna vetenskapliga arbeten.
– Det är generellt svårt att få anslag för att forska i Sverige. Många bedriver forskning på deltid och därför blir anslagen en viktig start i forskarkarriären för många läkare.

Även om anslagsuppgiften är viktig för forskningsdelegationen, kommer man framöver titta närmare på hur läkare rent generellt kan forska med hög kvalitet.
– I den akademiskt baserade hälso- och sjukvården sker hela tiden små förbättringar. Den forskande läkaren påverkar verksamheten.  

Mats Ulfendahl är professor i experimentell audiologi och otologi vid KI samt ordförande för Läkaresällskapets forskningsdelegation.


Läs mer: Omprogrammerat immunförsvar: Jeanette fick livet tillbaka


Text: Tove Smeds   Foto: Samuel Unéus