Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Expertsvar: Psoriasis är ett livslångt lidande

Roda draperier i ett omkladningsrum
Att prova kläder i provhytt kan vara en utmaning för den som har psoriasis.

Hallå där … Tina Norgren, ordförande Psoriasisförbundet. Bagatelliseras kroniska sjukdomar som drabbar huden?

tina_norgren– Ja, huden bagatelliseras, och även utan följdsjukdomar kan psoriasis vara nog så allvarlig. Det gör ont, ungefär som en brännskada och dessutom blir det många frågetecken när vi ska förklara att vi också har ont i lederna eller i magen. Vi kan bli utstirrade, kanske nekade att få prova kläder i provhytt och får ta emot kommentarer som: ”Varför har du kjol när du ser ut så där på benen”. Man tar illa vid sig. Så är det.

Förutom att psoriasis är ett livslångt lidande av klåda, värk och rätt omständliga behandlingar, är det en stigmatiserande sjukdom. Nedstämdhet och depression är vanligt bland personer med psoriasis.

– Generellt är kunskapen rätt låg kring psoriasis och speciellt hur sjukdomen drabbar själen. Här önskar vi mer forskning. Den låga kunskapsnivån kring psoriasis gör också att det kan ta lång tid att få diagnos, speciellt om det handlar om psoriasisartrit som ger värk även i lederna och en trötthet som är svår att förklara.

”Man tar illa vid sig. Så är det.”

– Många har fått fel diagnos. Ofta är det reumatologer som löser gåtan om patienten väl kommer till en sådan.

Psoriasis kräver någon form av behandling varje dag för de flesta drabbade. Många behöver gå på anläggning för ljusbehandling 2–3 gånger per vecka samt få hjälp med insmörjning där man själv inte kommer åt.

– På de flesta ställen i Sverige drivs anläggningarna oftast av landsting och är inte öppna på arbetstid. Det kan vara svårt för psoriasisdrabbade att få ledigt från jobbet, även om de är beroende av behandlingen.

Kosmetiskt är psoriasis en besvärlig sjukdom, och ytterst besvärlig för dem med svår psoriaris som kan drabba olika delar av kroppen.

– När jag själv hade det som värst, var jag patient på fem kliniker för samma sjukdom. Man blir slussad från specialist till specialist. Och i slussandet är det patienten som får bära informationen och kunskapen vidare.


Psoriasis – en ärftlig kronisk sjukdom

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar. En ärftlig kronisk sjukdom som kan drabba både hud och leder. Det finns 250 000–300 000 personer med någon form av psoriasis i Sverige. www.psoriasisforbundet.se


Läs mer: Betydelsen av indragen assistansersättning


 Text: Ulrica Segersten Foto: iStockphoto & Stefan Tell (porträtt)