Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Expertsvar: Hets mot personlig assistans

Funktionshindrad pojke i rullstolHallå där … Thomas Jansson, ordförande FUB. Vad betyder indragen eller minskad assistansersättning för barn och unga med utvecklingsstörning?

– Vi får en inlåsningseffekt med dubbla lås. Barnen isoleras och föräldrarna får inget eget liv. Effekten blir dessutom ohälsa på köpet för alla parter. Det om något blir

dyrt för samhället. Föräldrar tvingas gå ner i arbetstid eller blir sjukskrivna, säger Thomas Jansson, ordförande för FUB, en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Många av FUBs och andra motsvarande intresseorganisationer är förundrade över den hets de just nu upplever mot assistansen. Och över en oförmåga eller kanske ovilja att se till helhetsekonomi.

– Spara man på detta, kommer kostnaderna att dyka upp någon annan stans, och i kläm hamnar individer och familjer som redan har det tufft.

LSS infördes under lågkonjunktur

Thomas Jansson påminner om att det var lågkonjunktur när LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), där personlig assistans är en av nio stöd och serviceinsatser,

infördes 1994. Under drygt 20 år har det pågått en kamp om vem som äger berättelsen om LSS. Berättelsen assistansfusk, eller berättelsen om ett bra liv trots funktionsnedsättning.

– Vi känner till tio fall där anklagelser om fusk gått till domstol, säger Thomas Jansson. Försäkringskassan säger att de hittar cirka 100 miljoner felaktiga utbetalningar per år (av de 30 miljarder kronor som betalas ut varje år, medan man i den offentliga berättelsen, som förmodligen legitimerar neddragningarna, brukar säga att det handlar om 2–3 miljarder kronors fusk årligen.

– Det konstiga är också det genom åren oftast är samma fuskare som figurerar i berättelsen, egentligen bara två stycken.

På FUBs önskelista står en utredning om hur det verkligen ser ut när det gäller fusk.

– Ingen vet. Hur många är det som lurar? På vilket sätt används timmarna fel? Och det betyder ju att man egentligen inte vet vad man fattar beslut om. Ingen tar reda på fakta, menar Thomas Jansson.

Oroliga medlemmar

Han upplever att inte heller journalister som kontaktar honom vet hur systemet fungerar. Thomas får frågor om samhället inte måste reagera när företagen tar ut extra timmar.

– Men när en enskild individen lämnar en ansökan och säger: ”jag behöver 130 timmar i veckan”, svarar Försäkringskassan säger ja eller nej – och ger kanske 125 timmar istället.

Personen med rätt till assistans får den summan att spela med. Bolagen kan inte göra mer än att vänta på vad Försäkringskassan har sagt.

– Jag menar att Försäkringskassan har kommit undan sitt eget ansvar att kontrollera och följa upp. Hur kan bolagen fuska när Försäkringskassan har godkänt timmarna?

Många av FUBs medlemmar hör av sig och är oroliga, berättar Thomas Jansson.

– Samtidigt finns det de som säger att det är vi som organisation som skapar oro. Det är en rätt fascinerande vinkel.

Vad skulle skapa ordning och reda och trygghet enligt FUB?

FUB har gett socialministern två förslag:

  1. Lagstifta så att högst 13 procent, cirka 38 kronor av ersättningen, får användas till administration, såsom utbildning och kontorsarbete. Resterande 250 kronor får gå till lön. Det skulle sänka incitament för bolag att plocka ut pengar.
  2. Försäkringskassan börjar göra ordentliga utredningar av beslut och har mer regelbunden uppföljning.

– Svaret vi får är att ministern måste hålla sin budget. Det är stuprör.

Så vem äger berättelsen? Thomas Jansson menar att det har varit svårt att få de som är beroende av assistans att berätta.

– De är rädda för myndigheter om de berättar om sina missförhållanden. Man vill inte skvallra på en verksamhet som du är beroende av. Men nu ser vi att folk vill berätta.

De ser att deras berättelse är viktig.

– Och jag tänker fortsätta att bära berättelserna in i maktens korridorer, säger Thomas Jansson.


Om FBU

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. www.fub.se


Text: Ulrica Segersten Foto: iStockphoto