Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Så kan du hjälpa någon som får epilepsianfall

Epilepsiarmband på vit bakgrundEn person som får ett epileptiskt anfall på offentlig plats bör som regel av praktiska skäl föras till sjukhus, även om det inte är nödvändigt medicinskt sett. De allra flesta epileptiska anfall är nämligen självbegränsande. Som vittne kan man därför avvakta.

Om personen tuggar sig i kinden eller i tungan försöker man på lämpligaste sätt skydda personen mot skador, till exempel genom att lägga något mjukt under huvudet.


Läs mer: ”Jag är inte min epilepsi”


Man bör däremot inte stoppa något i munnen, det kan skada mer än det hjälper. Stanna kvar hos personen till dess att hen klarar sig själv.

Många personer med epilepsi bär en symbol i form av ett tänt ljus som brosch, armband eller halskedja för att informera omgivningen om att de har epilepsi. www.epilepsi.se