Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

”Kyrkan finns där när livet brister”

Oavsett tro och konfessionell identitet är det till Svenska Kyrkan många vänder sig när de befinner sig i kris. Vid stora tragiska händelser känns det för många naturligt att kyrkan öppnar sina dörrar. Och dygnet runt finns någon som svarar i telefonen om man ringer 112 och ber att få tala med Jourhavande präst. Men det som är mindre känt är att kyrkorna erbjuder individuella själavårdssamtal.

– Många kommer när livet brister, bara för att de behöver någon som lyssnar. Diakonerna har tystnadsplikt och tar emot alla. Det finns en stor erfarenhet av att möta människor i kris och med psykisk skörhet och problematik och om någon har behov av vård så försöker vi hjälpa dem vidare, säger Sanna Lindström, stiftsdiakon i Uppsala stift.

I Svenska Kyrkan finns omkring 1100 utbildade diakoner. De har en akademisk utbildning inom vård eller socialt arbete i grunden – många är exempelvis socionomer, sjuksköterskor och läkare. Dessutom har de genomgått en ettårig diakoniutbildning med inslag som samtalsmetodik och själavård, något som också  ingår i prästutbildningen.

– Det kan vara ett stort steg att söka hjälp hos vården, och det är inte alltid så enkelt att få hjälp. Men till oss kan man alltid komma.

På många platser i landet finns självhjälpsgrupper och sorgegrupper. I några städer finns också särskilda samtalsgrupper för människor som förlorat anhöriga i självmord. Både Svenska Kyrkan och andra trossamfund har också en omfattande social verksamhet som fungerar förebyggande. Det är allt från besöksverksamhet för ensamma äldre, ungdomsverksamhet, språkcaféer för nyanlända, stödgrupper för långtidsarbetslösa, körer och öppna förskolor.

– Det finns en mängd verksamheter som ger gemenskap och sammanhang och det betyder att när krisen kommer så är man inte ensam.

Text: Sofia Hillborg


 Visste du att …

… Svenska kyrkan har 1 100 utbildade diakoner med akademisk utbildning inom vård eller socialt arbete i grunden + en diakonutbildning.


Läs mer: Mind: Att nå männen är en genusfråga