Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Cochleaimplantat

Max Rosling med cochlea­implantat
Cochlea­implantat (CI) är ett högteknologiskt hjälpmedel som möjliggör för döva och gravt hörselskadade att uppfatta ljud, och för barn att utveckla hörsel och tal.

En ljudprocessor med små inbyggda mikrofoner som sätts bakom örat fångar upp ljud och omvandlar ljuden till digitala signaler. Ljudprocessorn har ett batteri som förser hela systemet med ström. Ljudprocessorn överför de digitala ljudsignalerna via den externa spolen (sändaren) till implantatet (mottagaren) som sitter i skallbenet. Implantatet omvandlar det digitala ljudet till elektriska impulser och skickar dem till elektroraden i innerörat (cochlean). Dessa stimulerar hörselnerven i innerörat, vilket i sin tur sänder impulser till hjärnan som tolkar dem som ljud.


Läs mer: Max hör bra med sina ”robotöron”


Visste du att …

… 30–40 barn föds varje år döva eller svårt hörselskadade, vilket gör dem aktuella för CI. Barnen diagnostiseras tidigt med hörselscreening på BB. CI-operationen utförs när barnen är under ett år för att ta vara på barnens möjligheter att utveckla hörsel och tal. Man kan ha ett ensidigt CI (ofta i kombination med en konventionell hörapparat på motsatt sida), eller dubbel-sidigt CI.