Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Beroende av Facebook?

Mobil i handen
Att kolla mail, Facebook och Twitter utgör ett neuralt beroende.

Att försöka plugga samtidigt som man gör något annat, exempelvis tittar på tv, är ingen vidare idé. Russ Podark, en hjärnforskare vid Stanford, upptäckte att information som man försöker ta till sig samtidigt som man multitaskar hamnar i fel del av hjärnan.

– Multitasking skapar en cirkel av dopaminberoende som belönar hjärnan för att förlora fokus och konstant söka extern stimulans. Dessutom har hjärnans prefrontalkortex en svaghet för nyheter, vilket gör att dess uppmärksamhet lätt fångas av det som är nytt. Twitter och andra sociala medier kan bli beroendeframkallande för att de är så omedelbara. Varje gång vi hanterar våra mail känner vi oss duktiga och hjärnan får en dos belöningshormoner. Och varje gång vi kollar Twitter möter vi något nytt, känner att vi hör till ett socialt sammanhang och får ännu mer belöningshormoner. Eller med hjärnforskaren Daniel J Levitins ord: ”Att kolla mail, Facebook och Twitter utgör ett neuralt beroende”.


Det moderna samhällets mani för att göra flera saker samtidigt gör oss mindre effektiva, enligt Earl Miller, hjärnforskare på MIT.

”När människor tror att de multitaskar ägnar de sig i själva verket bara åt att snabbt byta mellan olika arbetsuppgifter. Och varje gång de gör det innebär det en kognitiv kostnad.”


Läs mer: När hjärnan belönar skadligt beteende


Text: Johan Holmström   Foto: Colourbox