Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Fler barn överlever cancer

Barn springer över en äng
Fler barn överlever cancer. Nu riktas mer fokus mot överlevarna och bieffekter av behandlingarna

Berättelsen om överlevnad i barncancer är fylld med hopp – och paradoxer. Från att väldigt få barn överlevde leukemi (ALL) på 1960-talet är siffran nu över 90 procent. Nu behövs mer fokus på överlevarna – och på mer intelligenta läkemedel.

Utan att förringa de senaste 50 årens framgångar för överlevnad i barnleukemi, främst ALL (Akut lymfatisk leukemi), är det fortfarande 8–9 procent av barnen som dör. Och så har det i princip varit i 20 års tid.
– Kombinationsbehandling är den största anledningen till högre överlevnad, säger Mats Heyman, över-läkare och docent i barnonkologi och chef för Barncancerregistret.
– Att man överhuvudtaget började behandla barnpatienterna var ändå det största språnget. Innan 1970-talet dog i princip alla barn med ALL. Många ansåg att det var oetiskt att behandla barn med leukemi.


Läs mer: Tidslinje om överlevnaden från 1970 tills nu.


Och visst. I början var det många som dog. Men när man systematiskt började behandla med och dokumentera effekten av kombinationsbehandlingar och började stråla patienter mot centrala nervsystemet, skedde en kraftig förändring i överlevnadskurvan, drygt 40 procent överlevde.
– Intensifieringen av behandlingen har varit framgångsrik, men till slut når man en punkt när behandlingen i sig kan bli dödlig eller ger för kraftiga kroniska besvär. Vi måste dels lära oss att överbehandla mindre, vilket kan minska antalet dödsfall och allvarliga men, men också ha intelligentare läkemedel som botar de 6 procent som fortfarande dör av sjukdomen. Till det krävs kvalitativt annorlunda läkemedel. Precisionsmedicin med målinriktad behandling är den rimligaste vägen, i de fall vi vet mer om sjukdomen och kan rikta läkemedel mot de sjuka cellernas svaga sidor. En annan variant som visat sig framgångsrik är immunstyrd behandling.


Läs mer: Barn och hälsa


Mer forskning om bieffekterna

Barncancer
Mats Heyman docent och överläkare barnonkologi, KI och Karolinska Universitets­­­sjukhuset.

En annan stor utmaning är att många av överlevarna drabbas av bieffekter senare i livet som resultat av behandlingen. Väldigt många har blivit överbehandlade. Allt mer forskning riktas nu mot just överlevarna.
– Nästa steg i barncancervården är att balansera överlevnad mot kroniska biverkningar. Förr eller senare måste vi antingen byta till mindre giftig behandling, eller våga pröva ta ta bort behandling.
– Det gäller att identifiera de som är lättare att bota. Hittills har vi mest jagat de som inte går. Paradoxalt nog är det stora problemet att utvecklingen varit så positiv, att de patienter som inte överlever är så pass få att det är en utmaning att samla patienter för utveckling av nya läkemedel. Nu finns lyckligtvis fyra kliniska prövningsenheter för barn med cancer i Norden. Bara för några år sedan fanns inte en enda specialiserad klinisk prövningsenhet i hela Norden. 


Läs mer: Kriget mot cancer


Text: Ulrica Segersten   Foto: Colourbox & privat (porträtt)