Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Sagt om psykisk hälsa

11 oktober, 2016

”De flesta mår dåligt ibland och vi mår bra av att prata om det.” Caroline af Ugglas, konstnär, pop- och soulsångare samt körledare. Har skrivit boken ”Hjälp, vem är jag? Anteckningar från en terapi”. Sanna Lindström, Stiftsdiakon […]

Psykisk ohälsa i Sverige

11 oktober, 2016

Andel sjukfall i psykiska diagnoser (%) • Västra Götaland 43% • Dalarna 41% • Jönköping 41% • Halland 40%• Kronoberg 40% • Skåne 40% • Värmland 40% • Örebro 40% • Kalmar 39% • Stockholm […]

Psykologiska behandlingar – fungerar de?

11 oktober, 2016

Hur väl förankrade i vetenskap är de psykologiska behandlingar som vården använder i dag? Clara Gumpert, psykiatriforskare vid Karolinska Institutet och verksamhetschef för Centrum för psykiatriforskning, förklarar. Även om det hänt mycket inom psykiatriforskningen de senaste […]

Kreativ och psykiskt bräcklig

11 oktober, 2016

Kreativitet och psykisk bräcklighet – hur kan framtidens samhälle ta vara på unika individer med särskild begåvning? Winston Churchills svarta hund och Ingmar Bergmans demoner. Exemplen är många på exceptionellt begåvade människor med olika grader […]

Depression bland äldre

11 oktober, 2016

”Depression är ett mycket snabbt ökande hälsoproblem bland äldre. Det har många orsaker och kräver många olika åtgärder”, säger Yngve Gustafson, professor i geriatrik och överläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Data i Sverige som tagits fram […]

Pia Dellson om utmattningssyndrom

11 oktober, 2016

Min hjärna och jag Det konstigaste och intressantaste med mitt utmattningssyndrom var upptäckten att jag själv och min hjärna inte är ekvivalenter. Det trodde jag alltid tidigare, men det visade sig vara en illusion. Vi […]

Ett Stockholm raderas årligen

11 oktober, 2016

Globalt försvinner 900 000 personer varje år i självmord. 450 miljoner människor påverkas av psykisk ohälsa och en stor del får aldrig den vård de skulle behöva. I fattiga länder är siffran 90 procent. Vikram Patel, […]

Myndigheter och psykisk ohälsa

11 oktober, 2016

Personer med psykisk ohälsa ska ha tillgång till en jämlik, kunskapsbaserad och säker vård och omsorg av god kvalitet. Så är det inte riktigt i dag. Därför har regeringen tagit fram en plan för riktade […]

1 2 3