Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Mind: ”Att nå männen är en genusfråga”

12 oktober, 2016

Hallå där, Carl von Essen, generalsekreterare för den ideella organisationen Mind, vad kan ni göra för att stärka den psykiska hälsan i samhället? – Vi arbetar med tre ben, kunskapsspridning, opinionsbildning och stöd. Stödverksamheten med den […]

Arkitektur viktig för psykisk hälsa

11 oktober, 2016

Du har varit med och utformat den nya slutenvårdsavdelningen på Östra sjukhuset, finns det något som kan kallas läkande arkitektur? – Ja, jag tror att arkitektur kan bidra till återhämtning och tillfrisknande. Också i vanliga fall […]

Vad ska jag göra som närstående?

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är lika vanligt som en förkylning, vi har det alla i vår närhet. 20–25 procent av svenska befolkningen söker hjälp för psykisk ohälsa någon gång under sitt liv. Det betyder att det finns […]

De närstående berättar

11 oktober, 2016

Ullakarin Nybergs forskargrupp vid Karolinska Institutet har gjort en nationell studie på 700 föräldrar som mist sina barn i suicid. Det är en hårt drabbad grupp. Många har inte fått någon hjälp alls, trots svåra […]

Gala för psykisk hälsa

11 oktober, 2016

Psykisk ohälsa är ett stort globalt problem som fortfarande negligeras till stora delar, menar Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för Global hälsa. – I Agenda 2030 finns delmål om att förebygga psykisk hälsa. […]

Professor Yngve Gustafson:

11 oktober, 2016

Det här kan du göra för äldre deprimerade: Social gemenskap. Om en närstående klagar över ensamhet är det ett mycket vanligt symtom på depression. Att delta i en dagverksamhet, dricka kaffe med grannen och ofta […]

Sjukfrånvaro för psykisk ohälsa ökar

10 oktober, 2016

Psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren, och är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Det som ökar allra mest är stressrelaterad ohälsa. Efter en lång sjukskrivning är det ofta svårt att komma […]