Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Pediatrisk forskning fortsätter rädda liv

15 mars, 2017

För 50 år sedan var diagnosen ALL (Akut lymfatisk leukemi) i princip en dödsdom för ett barn. Nu botas de flesta. Klinisk forskning innefattar en mängd utmaningar. Och utmaningarna blir ännu mer komplicerade när det […]

Mer makt åt kvinnor och vacciner räddar flest liv

15 mars, 2017

Murar eller gränskontroller kommer aldrig någonsin att kunna stoppa epidemier, antibiotikaresistens eller fattigdomens konsekvenser. Hälsoutmaningen är global, oavsett om vi vill det eller inte. Fredagsljud från New York i bakgrunden. Stefan Swartling Peterson är professor […]

Hallå där … Sjukvårdsminister Gabriel Wikström

15 mars, 2017

I dag verkar det som om läkare tvingas prioritera att producera vård enligt en styrmodell där forskning och fortbildning sällan premieras. Gabriel Wikström, vad tror du krävs för att läkare i större grad ska uppmuntras till […]

Stefan Lindgren om medicinska framsteg

14 mars, 2017

Kunskapsutvecklingen är snabb. Halveringstiden för medicinsk kunskap är kort, för närvarande cirka 5 år. Det publiceras dagligen ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar, från hela världen. Det är en stor och viktig uppgift för forskare […]

Tidslinje för barncancer

14 mars, 2017

Cirka 300 barn får varje år en cancerdiagnos. Samma öde drabbar cirka 60 000 vuxna per år. 1970: I snitt 1 av 10 barn överlever en cancerdiagnos. 1980: 10 års relativ överlevnad för cancer hos barn […]

1 2