Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

När hjärnan belönar skadligt beteende

15 mars, 2017

Hjärnforskningen har de senaste 20 åren utvecklats i en svindlande hastighet. Inte minst vet vi mycket mer i dag om hjärnans belöningssystem. Men att stå emot när hjärnan belönar skadligt beteende är en lika stor utmaning i […]

En värld med antibiotikaresistens

15 mars, 2017

När världen går mot en allt större antibiotikaresistens har läkare ett särskilt ansvar, anser professor och läkare Otto Cars. Läkare måste hjälpas åt att larma så att det hörs. Vi är på väg mot den […]

Friskare äldre. Är vi beredda?

15 mars, 2017

70 är det nya 50. Snabba medicinska framsteg har inneburit stora förändringar för äldres hälsa. Men hänger samhället med i förändringen? Och är vården redo för Springsteen-fansen och de tatuerade änkorna? Dagens 70-åringar är oerhört […]

Kriget mot cancer

15 mars, 2017

Många vill höra om forskningsgenombrott, men få är med om ett. I stället handlar forskarens vardag ofta om små kliv framåt, och ibland några steg tillbaka. Men ibland leder de små stegen riktigt, riktigt långt. […]

Max hör bra med sina ”robotöron”

15 mars, 2017

När Max Rosling Rönnlund var knappt ett år insjuknade han i hjärnhinneinflammation, orsakad av pneumokockbakterier. Sjukdomen ledde till att Max förlorade hörseln. Räddningen blev cochleaimplantat. Jag har alltid kallat dem för robotöron, säger Max Rosling […]

”Forskande läkare behövs”

15 mars, 2017

Ett av Svenska Läkaresällskapets kärnområden är att främja medicinsk forskning. ”Glappet mellan sjukvård och forskning får inte bli för stort”, säger Mats Ulfendahl, ordförande för forskningsdelegationen inom Svenska Läkaresällskapet. – Utan det medicinska perspektivet finns […]

Mer kunskap om hjärnan gör skillnad

15 mars, 2017

Mer gympa – bättre skolresultat Flera studier visar att konditions-träning är bra för arbetsminnet, vilket är en nyckelfaktor för skolprestationer som matematik och läsning. Exempelvis har det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö visat att framför […]

Läkare + patient = sant

15 mars, 2017

Läkaren praktiserar denna vetenskap och allt hen gör måste vara lege artis, det vill säga enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter drygt 12 års postgymnasial vetenskapligt förankrad utbildning, teoretisk såväl som praktisk, blir man specialistläkare. […]

Antal fall av gonorré på rekordnivåer

15 mars, 2017

Många sjukdomar som för bara några generationer sedan innebar en dödsdom, kan i dag behandlas och botas. Det är naturligtvis fantastiskt. Men kan en allt större tilltro till den medicinska vetenskapen leda till att vi […]

Livets viktigaste samtal

15 mars, 2017

Svenska läkare tillbringar minst tid med sina patienter, i hela Europa. Valdemar Erling, överläkare på Kungälvs sjukhus, menar att systemet inte gynnar samtal mellan patient och läkare. Därför har han gjort om ronden. På Aristoteles […]

1 2