Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Vad dör vi av? ”Folkhälsodoktor behövs”

28 juni, 2016

Bortglömd maktfaktor De främsta riskfaktorerna globalt för tidig död i åldersgruppen 15–19 år för män & kvinnor. 2013, killar, topp 10 1. Alkohol  (1, 1990: –4%) 2. Oskyddat sex (14, 1990: +1580%) 3. Osäkert vatten […]

Vägen framåt: Hur blir vi mer rädda om hjärtat?

28 juni, 2016

Hjärtat och paradoxen Vi har aldrig vetat så mycket om betydelsen av levnadsvanor för vår hälsa. Ändå tycks vi förstå allt mindre. – Det är verkligen en paradox. På 80-talet gick åtta av tio hjärt-kärlpatienter […]

Forskning: Världens största hälsoundersökning

28 juni, 2016

Samtal gör skillnad Kan man bevisa att riktade hälsosamtal kan påverka folkhälsan? ”Ja, absolut ”, säger Margareta Norberg, adjungerad lektor, distriktsläkare och medicinsk koordinator för Västerbottens hälsoundersökningar. Det finns en mängd studier som påvisar evidens […]

Röster om levnadsvanor

28 juni, 2016

Vilket ansvar har olika samhällsaktörer för hur våra levnadsvanor ser ut? Vård&Hälsa har frågat till exempel arkitekter, reklamare och matbutik ”Sorry guys … ingen regering, inget företag, organisation eller individ kan ensam förändra hur världen […]

1 2