Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Stefan Lindgren: Levnadsvanor viktiga för hälsan

28 juni, 2016

Hälso- och sjukvården inriktas allt mer på att främja hälsa istället för att endast behandla sjukdomar. 
Ambitionen på samhällsnivå är ”bästa möjliga hälsa för alla”. Då behövs samverkan mellan olika aktörer. Det finns bara en […]

Patientperspektiv: Samtal i fokus

28 juni, 2016

Expert möter expert Maja-Lisa Tysk, 79 år, skojar med sin läkare på Svärdsjö vårdcentral i Dalarna. ”Det finns ingen distans mellan oss.” ”Jag kan medicin och Maja-Lisa är expert på sitt liv”, säger allmänläkare Mats […]

Arbetsliv – utmattningssyndrom ökar igen

28 juni, 2016

Duktigsyndromet Sjukskrivningar för utmattningssyndrom ökar lavinartat – igen. Ingen kan riktigt förklara varför. Men fortfarande gäller devisen: det är svårt att bota, lättare att förebygga. Det var Marie Åsberg , professor emerita i psykiatri vid KI, […]

Global hälsa: Vågar Sverige slåss mot tobaksindustrin?

28 juni, 2016

Hälsa och levnadsvanor är gränsöverskridande ”Sverige skulle kunna skapa radikala pilotprojekt för andra länder att ta efter”, säger Tobias Alfvén, barnläkare, forskare och ord­förande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för global hälsa. När det gäller hälsa […]

Äldre: Levnadsvanor kan förebygga demens

28 juni, 2016

Spännande resultat i stor finsk-svensk studie ”Att få ha huvudet i behåll”, önskar vi när vi åldras. Demens har tidigare setts som något vi inte kan påverka. Men FINGER-studien visar att vi själva kan göra […]

1 2