Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Sagt om kroniska sjukdomar

7 december, 2016

Gunilla Wallengren, Paraidrottare ”Innan hamnade artiklar om tävlande på sin höjd på tidningarnas kultursidor.” Under Gunilla Wallengrens drygt 30 år som idrottare och rullstolsburen har mycket hänt. Rullstolarna har blivit bättre och framför allt har […]

Expertsvar: Psoriasis är ett livslångt lidande

6 december, 2016

Hallå där … Tina Norgren, ordförande Psoriasisförbundet. Bagatelliseras kroniska sjukdomar som drabbar huden? – Ja, huden bagatelliseras, och även utan följdsjukdomar kan psoriasis vara nog så allvarlig. Det gör ont, ungefär som en brännskada och […]

Stefan Lindgren om kroniska sjukdomar

6 december, 2016

Kroniska sjukdomar är hälso- och sjukvårdens största utmaning och måste prioriteras resursmässigt. Hälso- och sjukvården behöver organisatoriskt anpassas till denna huvuduppgift samtidigt som den resurseffektivt och med hög kompetens möter behovet av akutsjukvård. Vården av […]

1 2