Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Arkitektur viktig för psykisk hälsa

Du har varit med och utformat den nya slutenvårdsavdelningen på Östra sjukhuset, finns det något som kan kallas läkande arkitektur?

– Ja, jag tror att arkitektur kan bidra till återhämtning och tillfrisknande. Också i vanliga fall när vi befinner oss i olika miljöer känner vi ju att de får oss att må mer eller mindre bra. De senaste fem åren har det också kommit forskning som tyder på detta.

På Östra sjukhuset minskade antalet tvångsåtgärder mot patienterna i form av tvångsmedicinering och bältesläggningar med 21 respektive 44 procent sedan avdelningen flyttat in i de nya lokalerna. Personalen upplevde också mindre hot och våld, kanske på grund av större överblickbarhet. I den nya byggnaden hade arkitekterna lagt stor vikt vid sådant som solljus och grönska. Också tvångsvårdade patienter har möjlighet att komma ut. Här finns nämligen en grönskande innergård.

– Den ska kännas som en trädgård, inte som en rastgård och det är ett ganska vanligt mönster i de nya anläggningar som byggs numera. Man kan säga att förra sekelskiftets tankar om naturen som en läkande kraft för själen har fått en renässans.

Gamla tiders byggnader för psykiatrisk slutenvård var ofta starkt institutionsliknande, med rummen längs evighetslånga korridorer. Här har arkitekterna istället samlat rummen kring gemensamma ytor, med mer ombonad karaktär.

Är skönhet viktigt för vårt välbefinnande?

– Ja, det underliga med skönhet är att alla känner igen miljöer som är trivsamma när de ser dem. Miljöer som framkallar lugn och ro och trivsel, de känner vi igen intuitivt.

Text: Sofia Hillborg