Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Är e-cigaretter ett alternativ?

Ung tjej som röker e-cigarettFörmodligen är e-cigaretter inte lika farliga som vanliga cigaretter. Men det finns ännu för få vetenskapliga studier. Därför är de långsiktiga riskerna inte kartlagda. Och som rökavvänjning fungerar inte e-cigaretter bättre än de traditionella metoderna.

Hans Gilljam, prof em. vid KS, svarar:
– Produktutvecklingen av e-cigaretter går med en rasande fart. Från början hade cigaretterna färdigladdade patroner. I dag har de en tank där man själv kan blanda nikotin, smakämnen, propylenglykol, glycerin och vatten. Många experimenterar och stoppar i vad som helst, till och med droger, säger Hans Gilljam är professor emeritus vid Karolinska universitetssjukhuset och har jobbat med tobaksprevention och tobaksavvänjning en stor del av sin yrkeskarriär. I dag 
är han ordförande i Läkare mot tobak.

Läs mer: Hur många glas är riskkonsumtion?


12 000 dödsfall relaterade till tobak varje år

Rökningens skadeverkningar är kända och grundade på 50 års observationer. Ett 60-tal olika sjukdomar beror på tobaksbruk, bland annat lungcancer, KOL och hjärt-kärlsjukdom. Varje år bokförs cirka 12 000 tobaksrelaterade dödsfall i Sverige.
– E-cigaretter underhåller och förstärker bruket av tobakscigaretter. Det visar studier bland ungdomar i USA, säger Hans Gilljam.


Läs mer: Går det att lita på undergörande dieter?
Läs mer: Kan man träna för mycket?