Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Alkoholen och samhället

Alkoholen är det enda toxinet som påverkar kroppens alla organ, men inte bara hos den som dricker. I forskningsrapporten Alkoholen och samhället från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet, lyfter en internationell forskargrupp hur alkoholen kan drabba både samhälle och individer kring de/den som dricker alkohol.

Läs mer: Hur många glas är riskkonsumtion?


Partnervåld och alkohol

Diagram, partnervåld

Partnervåld procentuellt i olika länder. Procent som uppger att partnern/förövaren druckit alkohol innan misshandel. Källa: WHO


Läs mer: Alkoholens andrahandseffekter: Sanna Lundell berättar


Folkhälsan hotades

Visste du att det var läkare (Svenska Läkaresällskapet) som såg hur alarmerande alkoholen var för folkhälsan under början av 1900-talet? Läkarna mer eller mindre krävde att staten skulle begränsa utbudet – det som sedan lade grunden till alkoholmonopol i Sverige.

Ur Svenska Läkaresällskapets  betänkande Alkoholen och Samhället, 1912: ”Alkoholens förråande inflytande på andan inom hemmet och äktenskapet torde vara en av de viktigaste posterna på dess debetsida … den skada alkoholen härvid utöfvar icke kan i siffror uttryckas.”


Vinglas, alkoholkonsumtion

Dagens myt …

”A drink a day – keeps the doctor away” I en ny metaanalys på nästan 4 miljoner personer, konstaterar forskare från Kanada, USA och Australien att det inte finns några hälsofördelar med lite eller moderat alkoholkonsumtion.
Källa: J Stud Alcohol Drugs 2016


Visste du att …

… 1–3 procent av vårdkostnaderna i Sverige är alkoholrelaterade och alkohol­effekterna kostar 1–5 procent av BNP globalt? I Sverige räknar man med att alkoholmissbruk innebär en samhällskostnad på cirka 50 miljarder kronor.
Källa: Alkoholen och Samhället, IOGT-NTO och SLS, 2015