Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Gala för psykisk hälsa

Psykisk ohälsa är ett stort globalt problem som fortfarande negligeras till stora delar, menar Tobias Alfvén, ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för Global hälsa.

Tobias Alvén är ordförande för SLS kommitté för Global hälsa

– I Agenda 2030 finns delmål om att förebygga psykisk hälsa. Därmed har psykisk hälsa lyfts upp en nivå globalt. Men psykisk hälsa ingår i gruppen icke smittsamma sjukdomar och tenderar därmed att drunkna när målsättningarna diskuteras.

Tobias Alfvén menar att vi kan ta lärdom av hur frivilligorganisationerna, närstående och patientorganisationer varit drivande för att skapa gensvar på aids-epidemin. Samma engagemang behövs för psykisk hälsa. Men galorna för psykisk hälsa lyser fortfarande med sin frånvaro, trots att så stor del av världens befolkning är påverkad.

– Jag hoppas att tack vare att psykisk hälsa ingår i hållbarhetsmålen kan det ge mer kraft och energi till patientorganisationer att lyfta psykisk hälsa, säger Tobias Alfvén. Och kanske till och med till en psykgala så småningom.


Läs mer: Ett Stockholm raderas årligen