Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Kort om … MS

En nervcells impulser

Fakta

Multipel skleros, MS, är en neurologisk, autoimmun sjukdom, där immunsystemet attackerar hjärnan och ryggmärgen, med funktionsstörningar som följd.


Kort om …

Drygt hundra MS-sjuka har framgångsrikt behandlats med blodstamcellstransplantation i Sverige. Två tredjedelar har blivit stabila och klarar sig utan medicinering. Akademiska sjukhuset tillhör pionjärerna och genomförde den första transplantationen 2004.


Framsteg …

MS sågs tidigare som en livslång obotlig sjukdom. Blodstamcellstransplantationer har radikalt förändrat prognosen för en del MS-patienter.


Läs mer: Omprogrammerat immunförsvar. Jeanette fick livet tillbaka