Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Stefan Lindgren om medicinska framsteg

14 mars, 2017

Kunskapsutvecklingen är snabb. Halveringstiden för medicinsk kunskap är kort, för närvarande cirka 5 år. Det publiceras dagligen ett mycket stort antal vetenskapliga artiklar, från hela världen. Det är en stor och viktig uppgift för forskare […]

Tidslinje för barncancer

14 mars, 2017

Cirka 300 barn får varje år en cancerdiagnos. Samma öde drabbar cirka 60 000 vuxna per år. 1970: I snitt 1 av 10 barn överlever en cancerdiagnos. 1980: 10 års relativ överlevnad för cancer hos barn […]

1 2 3