Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Läkare + patient = sant

15 mars, 2017

Läkaren praktiserar denna vetenskap och allt hen gör måste vara lege artis, det vill säga enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Efter drygt 12 års postgymnasial vetenskapligt förankrad utbildning, teoretisk såväl som praktisk, blir man specialistläkare. […]

Antal fall av gonorré på rekordnivåer

15 mars, 2017

Många sjukdomar som för bara några generationer sedan innebar en dödsdom, kan i dag behandlas och botas. Det är naturligtvis fantastiskt. Men kan en allt större tilltro till den medicinska vetenskapen leda till att vi […]

Livets viktigaste samtal

15 mars, 2017

Svenska läkare tillbringar minst tid med sina patienter, i hela Europa. Valdemar Erling, överläkare på Kungälvs sjukhus, menar att systemet inte gynnar samtal mellan patient och läkare. Därför har han gjort om ronden. På Aristoteles […]

Pediatrisk forskning fortsätter rädda liv

15 mars, 2017

För 50 år sedan var diagnosen ALL (Akut lymfatisk leukemi) i princip en dödsdom för ett barn. Nu botas de flesta. Klinisk forskning innefattar en mängd utmaningar. Och utmaningarna blir ännu mer komplicerade när det […]

Mer makt åt kvinnor och vacciner räddar flest liv

15 mars, 2017

Murar eller gränskontroller kommer aldrig någonsin att kunna stoppa epidemier, antibiotikaresistens eller fattigdomens konsekvenser. Hälsoutmaningen är global, oavsett om vi vill det eller inte. Fredagsljud från New York i bakgrunden. Stefan Swartling Peterson är professor […]

Hallå där … Joachim Burman, överläkare i neurologi

15 mars, 2017

Hur effektiv är blodstamcellstransplantation vid MS? – Den är överlägsen vanliga bromsmediciner, 7 av 10 blir stabila, även under lång tid. Behandlingen ges vid ett enda tillfälle, och vanligen behöver man inte bromsmediciner efteråt. Om […]

Hallå där … Sjukvårdsminister Gabriel Wikström

15 mars, 2017

I dag verkar det som om läkare tvingas prioritera att producera vård enligt en styrmodell där forskning och fortbildning sällan premieras. Gabriel Wikström, vad tror du krävs för att läkare i större grad ska uppmuntras till […]

Fler barn överlever cancer

15 mars, 2017

Berättelsen om överlevnad i barncancer är fylld med hopp – och paradoxer. Från att väldigt få barn överlevde leukemi (ALL) på 1960-talet är siffran nu över 90 procent. Nu behövs mer fokus på överlevarna – […]

Kort om … MS

15 mars, 2017

Fakta Multipel skleros, MS, är en neurologisk, autoimmun sjukdom, där immunsystemet attackerar hjärnan och ryggmärgen, med funktionsstörningar som följd. Kort om … Drygt hundra MS-sjuka har framgångsrikt behandlats med blodstamcellstransplantation i Sverige. Två tredjedelar har blivit stabila […]

Cochleaimplantat

15 mars, 2017

En ljudprocessor med små inbyggda mikrofoner som sätts bakom örat fångar upp ljud och omvandlar ljuden till digitala signaler. Ljudprocessorn har ett batteri som förser hela systemet med ström. Ljudprocessorn överför de digitala ljudsignalerna via […]

1 2 3