Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Beroende av Facebook?

15 mars, 2017

Att försöka plugga samtidigt som man gör något annat, exempelvis tittar på tv, är ingen vidare idé. Russ Podark, en hjärnforskare vid Stanford, upptäckte att information som man försöker ta till sig samtidigt som man […]

När hjärnan belönar skadligt beteende

15 mars, 2017

Hjärnforskningen har de senaste 20 åren utvecklats i en svindlande hastighet. Inte minst vet vi mycket mer i dag om hjärnans belöningssystem. Men att stå emot när hjärnan belönar skadligt beteende är en lika stor utmaning i […]

En värld med antibiotikaresistens

15 mars, 2017

När världen går mot en allt större antibiotikaresistens har läkare ett särskilt ansvar, anser professor och läkare Otto Cars. Läkare måste hjälpas åt att larma så att det hörs. Vi är på väg mot den […]

Hans Rosling och tvättmaskinen

15 mars, 2017

Hans Rosling brukade berätta vad tvättmaskinen betydde för familjens möjligheter att förbättra livskvaliteten under uppväxten i Uppsala – och för att Hans själv en dag skulle bli professor och världsberömd föreläsare. Med tvättmaskin skapades tid […]

Friskare äldre. Är vi beredda?

15 mars, 2017

70 är det nya 50. Snabba medicinska framsteg har inneburit stora förändringar för äldres hälsa. Men hänger samhället med i förändringen? Och är vården redo för Springsteen-fansen och de tatuerade änkorna? Dagens 70-åringar är oerhört […]

Kriget mot cancer

15 mars, 2017

Många vill höra om forskningsgenombrott, men få är med om ett. I stället handlar forskarens vardag ofta om små kliv framåt, och ibland några steg tillbaka. Men ibland leder de små stegen riktigt, riktigt långt. […]

Max hör bra med sina ”robotöron”

15 mars, 2017

När Max Rosling Rönnlund var knappt ett år insjuknade han i hjärnhinneinflammation, orsakad av pneumokockbakterier. Sjukdomen ledde till att Max förlorade hörseln. Räddningen blev cochleaimplantat. Jag har alltid kallat dem för robotöron, säger Max Rosling […]

”Forskande läkare behövs”

15 mars, 2017

Ett av Svenska Läkaresällskapets kärnområden är att främja medicinsk forskning. ”Glappet mellan sjukvård och forskning får inte bli för stort”, säger Mats Ulfendahl, ordförande för forskningsdelegationen inom Svenska Läkaresällskapet. – Utan det medicinska perspektivet finns […]

Dramatisk utveckling för tandhälsan

15 mars, 2017

Den allmänna tandhälsan har förbättrats kraftigt på kort tid, visar en Jönköpingsstudie. En studie av tandhälsan i Jönköping över 40 år, ger en bild av hur den svenska tandhälsan har förbättrats kraftigt på kort tid. […]

Mer kunskap om hjärnan gör skillnad

15 mars, 2017

Mer gympa – bättre skolresultat Flera studier visar att konditions-träning är bra för arbetsminnet, vilket är en nyckelfaktor för skolprestationer som matematik och läsning. Exempelvis har det så kallade Bunkefloprojektet i Malmö visat att framför […]

1 2 3