Svenska Läkaresällskapet är en ideell, politiskt och fackligt obunden förening som ger ut Vård&Hälsa – ett magasin till DN:s läsare och allmänheten om vetenskap, utbildning, etik och kvalitet i hälsa- och sjukvården.

Västerbottens Hälsoundersökningar

26 september, 2016

Hallå där … … Carina Gustafsson, Sjuksköterska och hälsoutvecklare för Västerbottens Hälsoundersökningar, VHU 31½. Är hälsoundersökningarna något som folk känner till? – Ja, det är något som folk känner till och förväntar sig. I ett […]

Forskning – Hälsa och rörelse 3.0

26 september, 2016

– Forskningen om sambandet mellan hälsa och rörelse är inne i sin tredje fas, säger Carl Johan Sundberg, professor i molekylär arbetsfysiologi vid Karolinska Institutet. Under 1960- och 1970-talet studerade forskarna sambandet mellan träning och […]

Sjukskrivningarna ökar

23 september, 2016

De faktorer som främst kopplats till psykiskt välbefinnande bland medarbetare är ett gott ledarskap (rättvist, stödjande, inkluderande och bemyndigande), kontroll i arbetet, balans mellan arbete och fritid, balans mellan arbetsinsats och belöning, tydliga mål och […]

Tolv sätt att förebygga cancer

23 september, 2016

The European Code of Cancer, WHO ➤ Rök inte. Använd inte tobak i någon form. ➤ Ha ett rökfritt hem. Följ och uppmuntra rökförbud på din arbetsplats. ➤ Vidta åtgärder för hälsosam kroppsvikt. ➤ Var […]

Alkoholen och samhället

23 september, 2016

Alkoholen är det enda toxinet som påverkar kroppens alla organ, men inte bara hos den som dricker. I forskningsrapporten Alkoholen och samhället från IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet, lyfter en internationell forskargrupp hur alkoholen kan drabba […]

Är e-cigaretter ett alternativ?

23 september, 2016

Förmodligen är e-cigaretter inte lika farliga som vanliga cigaretter. Men det finns ännu för få vetenskapliga studier. Därför är de långsiktiga riskerna inte kartlagda. Och som rökavvänjning fungerar inte e-cigaretter bättre än de traditionella metoderna. […]

Hur många glas är riskkonsumtion?

23 september, 2016

En miljon svenskar har ett riskbruk, skadligt bruk eller är beroende av alkohol. Det är drygt var sjätte svensk. Av dem har ungefär 50 000 kontakt med vården. Överläkare Karin Hyland, Mottagningen för alkohol och hälsa […]

Kan man träna för mycket?

23 september, 2016

Tränar du väldigt mycket kan effekten av ökad träning utebli. Skaderisken ökar också. Men det är inte huvudproblemet. Två tredjedelar av svenskar i övre medelåldern rör sig för lite. Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi, Sahlgrenska […]